MÜSİAD İzmir Prof. Dr. Saffet Köse’yi Konuk etti

MÜSİAD İzmir Prof. Dr. Saffet Köse’yi Konuk etti

Prof. Dr. Saffet Köse MÜSİAD İzmir’de Aileyi Anlattı

MÜSİAD İzmir’in “Günümüz Ailesi: Problemler-Çözüm Önerileri” konulu Dost Meclisi

Toplantısı, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur’un Moderatörlüğünde İzmir Katip

Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin katılımıyla gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen

toplantıya bölge ve il müdürleri, STK’lar ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Bilal Saygılı Camii ve

Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda aile yapısını bozan durumlar

ve bunlara karşı yapılması gerekenler ele alındı.

“Aileyi Yaşat Ki Devlet Yaşasın”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, “Biz aileyi;

toplumun çekirdeği, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Öyle ki bizim

milletimiz alışverişte, sokakta, ticari ve sosyal hayatta tanımadığı insanlara dahi teyze, abi, amca

gibi aile kavramlarıyla hitap eder. Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin

öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. Aileyi yaşatmadan ne devleti, ne de milleti

yaşatabiliriz. Bu açıdan aile, millet varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır” dedi.

“Aile Tehdit Altında“

“Aile kurumunda yaşanan bir sıkıntının siyasetten ticarete, eğitimden ikili ilişkilere kadar hayatın

her alanına sıçraması kaçınılmazdır” diyen Temur, “Aile bağları çözülmüş, aile mefhumu ortadan

kalkmış bir toplum ne kadar zengin, ne kadar gelişmiş olursa olsun ayakta kalamaz.

Millet olarak elimizdeki en büyük imkân tüm projelere/saldırılara rağmen, halen varlığını güçlü

bir şekilde devam ettiren aile kurumumuzdur. Egemen güçlerin, toplumların ifsadını öngören her

türlü projelerinin, çalışmalarının karşısındayız.

Günümüz dünyasında Aile kurumunu tehdit eden sınamaların boyutu da değişmiştir. Devletin tek

başına bu tehditlerin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Şayet millet olarak varlığımızı

korumak istiyorsak, Aile kurumuna hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Bizler elimizden telefonu, tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle

daha çok hemhal olamazsak, zihinlerimizin kontrolünü engelleyemeyiz. Değişimi önce

kendimizden, kendi şahsımızdan, kendi hayatımızdan başlatmazsak kimseye sözümüzü de

geçiremeyiz.” ifadelerini kullandı. 

“Bizim geleneklerimizde, kaynaklarımızda böyle bir kavram yok”

Toplantıda konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise “Günümüz

dünyasında egemen güçler, ailesiz toplum, cinsiyetsiz insan ve nikahsız ilişkiyi yaygınlaştırmak

amacıyla ciddi çabalar sarfediyorlar. Son zamanlarda popüler olan toplumsal cinsiyet eşitliği ya da

adaleti, cinsiyet disforisi, cinsel yönelim, akran zorbalığı gibi kavramlar üzerinden aile kurumu

temelinden dinamitleniyor. Özellikle “toplumsal cinsiyet” projeleri tam anlamıyla doğrudan insanı

ve aileyi hedef alan ve örtük biçimde yıkıcı etkiye sahip olan bir kavramdır. Bu kavramlar bize ait

değildir. Geleneksel heteroseksüel ailede karı-koca arasındaki eşitsiz ilişkinin değiştirilerek kadını

ezen “hegemonik erkeğin” etkisizleştirilmesini hedefleyen “ataerkil yapı” tiplemesinin yetersiz

kaldığından hareketle “toplumsal cinsiyet” kavramının geliştirildiğini bununla “gay”, “partner”,

“erkek arkadaş” farklı erkeklik tiplerini ezen hegemonik erkekliğin etkisizleştirilmesinin

amaçlandığı konu ile ilgili Batılı literatürde anlatılmaktadır. Dolayısıyla “toplumsal cinsiyet”in

cinsiyeti anlama projesi değil cinsiyet karmaşası oluşturma çabası olduğu bizzat bu yazarlar

tarafından ifade edilmektedir dedi.

Sözlerini sürdüren Köse şunları söyledi: “O zaman biz egemen erkekliği parçalamalıyız,

değersizleştirmeliyiz ve farklı erkeklik tiplerini normalleştirmeliyiz diyorlar. Bunu da “toplumsal

cinsiyet” kavramı üzerinden yapıyorlar. Hedefte de LGBTİ+’yi meşrulaştırma arzusu var. Bunu

kendileri söylüyorlar.

“Sorunlar Çeşitli Olduğu Gibi Çözümleri De Çeşitlidir”

Şu yaşadığımız dönemde toplumun en temel kurumu olan aileyi korumak için ciddi şekilde

bilinçlenmeye ihtiyaç var. Çünkü alenin yıkımı devletin, toplumların yıkımıdır. Bugün aile ile

ilgili en temel sorunun ne olduğunu sorarsanız şunu söylerim: Elebtte sosyal problemler birçok

etki altında gelişir ve sorunlar çeşitli olduğu gibi çözümleri de çeşitlidir. Ama bunlardan birisi

merkezi konumda olabilir. Günümüz ailesi için de böyle temel bir problem var. O da: Anaların-

babaların, analık-babalık rollerini oynamaması, oynamak isteyenlerin de bunu bilmemesi. Bazı

sosyologlar, psikologlar ve psikiyattrların bir tespiti var. Bugün çocuklar için iki ana sorun var:

Babalığın ölümü ve anneden yoksunluk sendromu. Yani çocuklar, anasız babasız büyüyorlar

demek istiyorlar. Bizim kaynaklarımızda babanın velayet, annenin hidane görevi vardır. Baba

kanundur, sınırları çizer, kurallı yaşamayı öğretir, anne şefkat transfer eder. Anan-baba görevlerini

yaparken de söz-eylemtutarlığına dikkat ederler, çocuklarına örneklik sergilerler, iyi bir model

olurlar. Dolayısıyla bu çerçevede anneler-babalar, çocukları doğduğu andan itibaren onunla

gerektiği şekilde ilgilenirler ve annelik-babalık yaparlarsa, çocuklarına sevgi ve güven

aşılayabilirlerse, çocuklarına yaşlarına ve seviyelerine göre aile içi işlerde sorumluluk

yükleyebilirlerse çocuklarda kendilerine bir saygı bilinci gelişir, bir aile kimliği, aileye aidiyet

şuuru oluşur. Bugünün dünyasında buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var diye

düşünüyorum. İnanın bunu başarabiliriz ama biraz iş ve kariyer planlarken orada çocuklarımızla

ilgilenmeyi de düşüneceğimiz bir planlamaya ihtiyaç var. Yoksa önce kendimize sonra topluma 

canavar yetiştirmeye devam edeceğiz. Zira bir toplum için sevgisiz ve sorumluluk bilincinden

mahrum büyüyen çocuklar ciddi bir tehlikedir” dedi.

Programın sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur tarafından İzmir Katip Çelebi

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’ye teşekkür edilerek, hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x